Naše země úsměvů

Připravujeme výstavbu vesničky pro veselé seniory - domečky pro šťastné stáří.

Cílem řešení areálu je bydlet chytře, levně a radostně, být co nejvíce soběstačný.

Celý areál je navržen pro 72 seniorů, je zde počítáno i se sousedskou výpomocí.

Chcete se dovědět další nápady, jak úsporně bydlet? Navštivte naše stránky

www.napadyprodomy.cz.

Chytré regiony

Efektivní správa a regulace procesů v tzv. chytrém regionu je možná teprve s využitím elektroniky, informatiky a automatizace. Digitální modelování a řízení systémů a jejich vazeb umožňuje jak snížení ekonomické náročnosti, tak energetické náročnosti i snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Jedním z modelových příkladů využití inteligentního řízení souboru staveb je projekt tzv. Naše zelené údolí, ekovesničky pro penzisty. Jde zejména o systémy dopravy a logistiky a také o chytrou aqua - energetickou koncepci.  Úspory získané tímto řešením společné správy decentralizovaných jednotek mohou být značné, až 80-ti procentní, oproti klasickému řešení.

Využívá se zde kombinace všech principů úspor – recyklace, rekuperace, resilience, izolace, akumulace, adaptace.

Chytrý růst

Ocitáme se na hranicích svých možností růstu – zdroje jako energie, voda a půda jsou omezeny, často i znehodnoceny a není možné je ničím nahradit. Je třeba přejít na novou filozofii hospodaření s těmito zdroji, na tzv. chytrá řešení. Nové možnosti tady jsou. Jde jen o to nebát se jinak myslet a nebát se opustit staré již překonané způsoby. Hrozba změn klimatu nás k tomu vyzývá a říká také, že musíme jednat rychle. Nebojte se změnit úsudek.