NEBOJTE SE ZELENÉ ÚSPORÁM, NEBOJTE SE SLUNCE

Pomůžeme vám s úsporami energií, poradíme v oblastech:

- lepší zaizolování obálky budovy

- využití tzv. pasívních slunečních zisků, solárních prvků

- získání tepla z obnovitelné energie (ze slunce, vzduchu, půdy, vody)

- výroba elektřiny ze slunečního záření (FVE), větru, vody

- výměna zdroje tepla za účinnější a ekologičtější (kotlíkové dotace)

- modernizace systému vytápění a chlazení (chytrá řešení)

- získání tepla z odpadní vody (šedé vody)

- větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací)

- jak postavit úsporný dům, nearly zero energy building (dům s téměř nulovou spotřebou energie).

             

Zelená úsporám je program pro omezení spotřeby energie, pro omezení spalování fosilních paliv. Splníme-li kritéria projektu, nyní požadovaná v Nové zelené úsporám, máme podíl na zastavení oteplování země, na snížení produkce CO2 a tzv. ozónových plynů. Ušetříme na topení, zlepšíme si ovzduší na dýchání a oddálíme klimatické katastrofy.

Úspory energií

Nová zelená úsporám je velký dotační program, z něhož mohou majitelé rodinných domů a při splnění podmínek i bytových domů získat finanční podporu na opatření vedoucí k úspoře energií, zejména zateplením objektu. Program je plánován až do roku 2021 a je financován MŽP z prodeje emisních povolenek.

Jak lze prokázat, že na podporu máme nárok? Je to možné jedině výpočtem tepelně-izolačních vlastností objektu a energeticko - úsporných opatření. Je proto zaváděna zákonem o hospodaření s energií ve znění novely č.103/2015 Sb. povinnost zpracovat PENB – průkazy energetické náročnosti budovy pro všechny vlastníky budov o určité výměře, a také při jejich větších změnách, při prodeji či pronájmu.