Neničte zelená území

Základem pro obyvatelnost naší planety jsou přírodní plochy zeleně, které mají rozhodující vliv jak na klima, tak na vodu a ovzduší.

Je nutné udržet určitý minimální rozsah zelených ploch v krajině i ve městech - tzv.zelenou infrastrukturu.

Každý zábor půdy, každý zapečetěný, zabetonovaný metr čtvereční přírodního povrchu by měl být nahrazen, kompenzován jiným opatřením. Většina území je na hranici vyčerpání, na hranici života, na hranici udržitelnosti.

Za změny klimatu, vedra, sucha i záplavy může z velké míry člověk - tedy i já.

Běžte a sázejte stromy. Zakládejte zahrady - viz projekt Naše úžasná zahrádka www.zahrada-anastazie.cz.

Prosazujte nový, zelený urbanismus - zahradní města a plochy protkané zelenou a modrou infrastrukturou!

Zahradní úpravy jsou tím prvním, co můžeme kolem sebe ovlivnit. Zdědíme nebo si koupíme pozemek, kus země, a je jen na nás, jak ho využijeme. Kolik ploch necháme zelených, dýchajících, přírodních, a kolik z toho zabetonujeme, zapečetíme, zastavíme. Čísla jsou děsivá. Kolik zpevněných ploch potřebuje jedna rodina, jeden domek, jedno auto. Přitom by mohlo zůstat zelenými i 100% ploch, pokud bychom dělali zatravněné cesty, zelené střechy, zelené fasády a zelené ploty.

Způsob využití území předurčuje podmínky pro život v něm. 

Svět potřebuje nový urbanismus. Trendy překotného růstu měst, procesy urbanizace, nás vedou do slepých uliček. Nevýhody velkoměst začínají převyšovat výhody, pro která města vlastně vznikala. Rozvinuté země již poznaly i trend dezurbanizace, návrat obyvatel měst na venkov, blíž přírodě, spojený s decentralizací výrob i spotřeb. Aby byl tento trend zvládnutelný, je třeba přistoupit na nové plánování rozvoje – tzv. Nový zelený urbanismus.

Nový urbanismus jako věda založená na celostním a systémovém přístupu není tak zcela nový, propagovali ho například prof. R.Šteis nebo prof. Z.Šaman již před 30 lety. Až s prudkým rozvojem digitalizace a možností automatické správy velkého množství dat o území se však stává prakticky použitelným. Přívlastek zelený pak znamená zejména to, že hlavním kritériem je trvalá udržitelnost.

Z tohoto hlediska lze hovořit o „velkém obratu“ lidstva – trendy se otáčí od koncentrace k decentralizaci, od umělého k přírodnímu, od tvrdého k měkkému. Lidé se vracejí k půdě, vodě i zahradě.