Bez vody není života

Každý byt/dům by měl šetrně nakládat s vodou:

- pitnou

- dešťovou

- užitkovou (šedou)

- odpadní (splaškovou).

Každý dům by měl mít zabudovaný systém hospodaření s dešťovou vodou (HDV).

Zadržujte vodu v místě! Budujte nádrže a rybníky!

Poradíme vám, jak si sáhnout na dotace.

Zavlažování území je základem pro naše klima, pro malý i velký koloběh vody v přírodě. Všechnu vodu, která spadne zdarma z nebe, tedy naprší, můžeme zachytit a využít na svém pozemku, pro sebe, pro přírodu kolem nás.  Zabráníme velkým suchům a velkým průtržím mračen spojeným s ničivými záplavami. Vodu, kterou nevyužijeme hned, akumulujeme nebo necháme vsakovat.